Anđeli Jarmine Ispis

Dar župnika Antuna Farkaša anđelima Jarmine - dječjem pjevačkom zboru !