25.3.2023.- Nadbiskupijski križni put za mlade.
Prijave kod jarminačkog župnika, ili kod Lorene Ležaić/Marte Ćurić.