Crkva 2.5.1992.

Crkva prije rata, za vrijeme rata, i nakon obnove (1994).